Free Web Hosting | free host | Free Web Space | BlueHost Review

Page 5d

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΩΝ

 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.) & ΙΑΤΡΟΙ

Για πληροφορίες ως πρός το νομικό καθεστώς του ΜΤΠΥ και τις έννομες σχέσεις με τους γιατρούς

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
43η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τα κατωτέρω στοιχεία μας διέθεσε ευγενώς ο κ. Κ. Κουμπής, Τμηματάρχης του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους, όπως αυτά παρουσιάσθηκαν κατά την εισήγηση του στην ημερίδα "Ασφαλιστικό & Συνταξιοδοτικό των ιατρών", στην Θεσσαλονίκη την 22-1-2005.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005
 
Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος:
Ο ελάχιστος χρόνος που πρέπει να συμπληρώσει ο υπάλληλος στην υπηρεσία για να συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο.

Προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 166/2000 οι γιατροί του Ε.Σ.Υ. θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα σε βάρος του Δημοσίου στην περίπτωση παραίτησης εφόσον έχουν συμπληρώσει 25ετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία από την οποία 5ετή πλήρη υπηρεσία σε θέση γιατρών του Ε.Σ.Υ.

Ποιες υπηρεσίες υπολογίζονται για τη συμπλήρωση της 25ετίας:
Για τη συμπλήρωση της 25ετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη εκτός των υπηρεσιών ως γιατρών του Ε.Σ.Υ. και οι αναφερόμενες στο άρθρο 12 του Π.Δ. 166/2000 μεταξύ των οποίων:
1. Η έμμισθη προϋπηρεσία σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
2. Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.
3. Η προϋπηρεσία του Ν.Δ. 67/1968 (υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου - Αγροτικό Ιατρείο).
4. Ο τυχόν άμισθος, προ του διορισμού σε θέση γιατρών του Ε.Σ.Υ., χρόνος άσκησης της ειδικότητας που απαιτήθηκε ως προσόν για το διορισμό του στη θέση αυτή και εφόσον ο χρόνος αυτός δε συμπίπτει με χρόνο υπηρεσίας που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος βάσει των λοιπών διατάξεων.
5. Ο χρόνος υπηρεσίας που απαιτήθηκε για την απόκτηση της ειδικότητας με την οποία διορίστηκε σε θέση γιατρού που τυχόν δεν αναγνωρίζεται συντάξιμος από τις λοιπές διατάξεις (π.χ. προϋπηρεσία αμίσθου).

- Ο χρόνος που απαιτείται ως προσόν διορισμού (άσκηση ειδικότητας και ειδικότητα) αναγνωρίζεται μέχρι δέκα (10) έτη.
6. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε σε δημόσιες υπηρεσίες κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή σε Ν.Π.Δ..Δ. (π.χ. Γιατροί σε Δημόσια Νοσοκομεία) εφόσον για το χρόνο αυτό ασφαλίστηκαν σε Φορέα Κύριας Ασφάλισης και δεν έχουν επιστραφεί οι ασφαλιστικές εισφορές. Το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στο χρόνο ασφάλισης του κράτους - μέλους της Ε.Ε. χορηγείται από τον αντίστοιχο φορέα της χώρας αυτής.

Υπηρεσία Ιατρών στις πρώην Ανατολικές Χώρες (Σοβ. Ένωση, Βουλγαρία, Ρουμανία κ.τ.λ.):
Η υπηρεσία αυτή αναγνωρίζεται συντάξιμη με εξαγορά με μεταφορά του χρόνου αυτού από το Τ.Σ.Α.Υ.

 
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
 
1. Παραίτηση:
Υποβάλλεται αίτηση παραίτησης στον Υπουργό Υγείας και η λύση της υπηρεσιακής σχέσης επέρχεται με την αποδοχής της παραίτησης και την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Αν παρέλθει άπρακτο διάστημα δύο (2) μηνών η παραίτηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή και λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση.

2. Απόλυση λόγω 35ετίας :
Αυτοδίκαιη απόλυση με τη συμπλήρωση 35ετούς έμμισθης δημόσιας υπηρεσίας και του 60ου έτους της ηλικίας.

3. Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας:
Αυτοδίκαιη απόλυση με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.

4. Απόλυση λόγω Νόσου:
Στην περίπτωση απόλυσης λόγω ανικανότητας η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα εφόσον έχει συμπληρωθεί 5ετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.
Η σύνταξη αυτή υπολογίζεται όπως με τα χρόνια υπηρεσίας.

Μαζί με τη σύνταξη, καταβάλλεται και Επίδομα Ανικανότητας. Το επίδομα αυτό είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο και υπολογίζεται σε ποσοστό του μηνιαίου βασικού μισθού του Λοχαγού, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά ως εξής:

Ανικανότητα
25 - 45 %
Ποσοστό
2%
 
25 - 45 %
 
2,5%
 
60 - 65%
 
3%
 
70 - 75%
 
3.5%
 
80 - 95%
 
4%
 
100%
 
4.5%
(Μισθός λοχαγού 2004 : 814 Ευρώ )
Το ως άνω επίδομα ανικανότητας καταβάλλεται μειωμένο στο μισό για τους συνταξιοδοτούμενους λόγω ανικανότητας που δεν οφείλεται στην υπηρεσία , προσαυξημένο δε κατά 50% στις περιπτώσεις που το ποσοστό ανικανότητας είναι μεγαλύτερο του 80% και έχει ανάγκη βοηθείας ετέρου προσώπου.

Το ποσοστό ανικανότητας διαπιστώνεται με γνωμάτευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.).

 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο Γιατρός που έχει θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο μπορεί με παραίτησή του, να αποχωρήσει από την υπηρεσία, για την άμεση όμως καταβολή της σύνταξης θα πρέπει να έχει συμπληρώσει και το προβλεπόμενο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.
Σε διαφορετική περίπτωση η σύνταξη θα καταβληθεί με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.
Τα όρια ηλικίας εξαρτώνται από τα έτος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (μέχρι 31-12-1997 ή από 1-1-1998 και μετά) και είναι διαφορετικά για άνδρες - γυναίκες.
Ειδικά :
Για όσους έχουν προσληφθεί μέχρι 31-12-92 εφόσον συμπληρώνουν 15 πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία μπορούν να αποχωρούν από την υπηρεσία και πριν από το όριο ηλικίας θεμελιώνοντας συνταξιοδοτικό δικαίωμα η σύνταξή τους όμως καταβάλλεται με την συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας για τους άνδρες και του 60ου έτους για τις γυναίκες.

Επίσης οι μητέρες τριών τέκνων θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση 20ετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και η σύνταξη καταβάλλεται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
 
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
(ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ)

 
1. ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 31-12-1982
 
Αιτία Εξόδου
Έτη συντάξιμης υπηρεσίας
 
Παραίτηση

25
( Άνδρες , άγαμες γυναίκες, χήρες ή διαζευγμένες
χωρίς ή με έγγαμα παιδιά )


15 -17½
( Έγγαμες γυναίκες ή μητέρες με άγαμα παιδιά )


20
( μητέρες 3 παιδιών ή άνδρες με επιμέλεια 3 παιδιών )

Απόλυση
4 ½
Σωματική ή διανοητική ανικανότητα
που δεν οφείλεται στην υπηρεσία

20
Γενικά


15
Λόγω ορίου ηλικίας

* Στα έτη συντάξιμης υπηρεσίας περιλαμβάνεται χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. ή στο Στρατό .

 
2. ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ 01- 01-1983 ΜΕΧΡΙ 31-12-1992
 
Αιτία Εξόδου
Έτη συντάξιμης υπηρεσίας
 
Παραίτηση 25
( Άνδρες , γυναίκες )

20
( μητέρες 3 παιδιών ή άνδρες με την
επιμέλεια 3 παιδιών )

Απόλυση

4 ½
Σωματική ή διανοητική ανικανότητα
που δεν οφείλεται στην υπηρεσία

20
Γενικά

15
Λόγω ορίου ηλικίας

* Στα έτη συντάξιμης υπηρεσίας περιλαμβάνεται χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. ή στο Στρατό
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 
  ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.82 ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.97
Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Έτος Θεμελίωσης
Έτη Υπηρεσίας
Ηλικία
Έτη Υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας
1 Άνδρες   25
ή 15

55
65

32
2. Γυναίκες άγαμες ή χήρες ή διαζευγμένες χωρίς παιδιά ή με έγγαμα παιδιά   25
ή 15

53
60

32
3. Γυναίκες έγγαμες με ενήλικα ή με έγγαμα παιδιά ή χωρίς παιδιά
και διαζευγμένες ή χήρες ή άγαμες μητέρες με ενήλικα άγαμα παιδιά

1992
1993
1994
1995
1996
1997

15
15½
16
16½
17
17½
ή 15

53
53
53
53
53
53
60

22
22½
23
23½
24
24½
4. Γυναίκες με άγαμα-ανήλικα (*) ή ανάπηρα παιδιά (50% και άνω),
ή με ανάπηρο σύζυγο (67% και άνω),

1992
1993
1994
1995
1996
1997
15
15½
16
16½
17
17½
ή 15
42
42½
43
43½
44
44½
60
22
22½
23
23½
24
24½
5. Γυναίκες ή άνδρες με επιμέλεια 3 παιδιών οποτεδήποτε 15 65 Άνδρες
60 Γυναίκες

20
(*) Η ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο συμπλήρωσης της 15ετίας.
 
 
  ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.82 ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1.1.1998
Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Έτος Θεμελίωσης
Έτη Υπηρεσίας
Ηλικία
Έτη Υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας
1. Άνδρες 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
ή 15
60½
61
61½
62
62½
63
63½
64
64½
65
65

32½
33
33½
34
34½
35

2. Γυναίκες άγαμες ή χήρες ή διαζευγμένες χωρίς παιδιά ή με έγγαμα παιδιά 1998
1999
2000
2001
2002
2003

25
25
25
25


ή 15

58½
59
59½
60


60

32½
33
33½
34
34½
35

3. Γυναίκες έγγαμες με ενήλικα ή με έγγαμα παιδιά ή χωρίς παιδιά
και διαζευγμένες ή χήρες ή άγαμες μητέρες με ενήλικα άγαμα παιδιά (*)
1998 (***)
1999 (***)
2000 (***)
2001 (***)

17½
17½
17½
17½
ή 15

58½
59
59½
60
60

24½
4. Γυναίκες με άγαμα-ανήλικα (**) ή ανάπηρα παιδιά (50% και άνω),
ή με ανάπηρο σύζυγο (67% και άνω),
1998 (***) 17½


ή 15

50


60

24½
5. Γυναίκες ή άνδρες με επιμέλεια 3 παιδιών οποτεδήποτε 15 65 Άνδρες
60 Γυναίκες

20
(*) Αφορά γυναίκες που δεν έχουν συμπληρώσει 15ετία μέχρι και την 31- 12 - 97.
(**) Η ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο συμπλήρωσης της 15ετίας.
(***) Πρόκειται για το έτος που οι γυναίκες της κατηγορίας αυτής συμπληρώνουν 15ετία.

 
  ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ 1.1.83 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31.12.92
Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Έτος Θεμελίωσης
Έτη Υπηρεσίας
Ηλικία
Έτη Υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας
1. Άνδρες 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

ή 35
ή 15

60½
61
61½
62
62½
63
63½
64
64½
65

58
65

37
2. Γυναίκες χωρίς παιδιά ή με ενήλικα άγαμα ή με έγγαμα παιδιά 1998
1999
2000
2001

25
25
25
25

ή 35
ή 15

58½
59
59½
60

58
60

37
3. Γυναίκες με άγαμα-ανήλικα (*)
ή ανάπηρα παιδιά (50% και άνω)
ή με ανάπηρο σύζυγο (67% και άνω),

οποτεδήποτε 25

ή 15

50

60

37
4. Γυναίκες ή άνδρες με επιμέλεια 3 παιδιών οποτεδήποτε 15 65 Άνδρες
60 Γυναίκες

20
(*) Η ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο συμπλήρωσης της εικοσιπενταετίας.
 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
 
Η σύνταξη υπολογίζεται με βάση το συνολικό χρόνο της συντάξιμης υπηρεσίας και τις συντάξιμες αποδοχές .
α. Συντάξιμες αποδοχές :
Β.Μ. Βαθμού ( Δ/ντής, Επιμ. Α΄ , κ.λ.π. )

Χρονοεπίδομα

β. Έτη συντάξιμης υπηρεσίας που αντιστοιχούν σε χιλιοστά. Κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας αντιστοιχεί σε 22,857/1000 (800 : 35 = 22,857).
 
Με βάση τα παραπάνω ισχύει ο παρακάτω πίνακας :
Έτη Χιλιοστά  
10 229  
13 297  
15 343  
18 411  
...
20

457  
...
22
503  
25 571  
...
28
640  
30 686  
32
35

731
800

 
36 816
37 832
38 848
39 864
40 880
Προσαύξηση σύνταξης 1/50 ή 16/1000
για κάθε έτος υπηρεσίας από τα 36 έως τα 40
.
 
ΣΥΝΤΑΞΗ = Οι συντάξιμες αποδοχές Χ χιλιοστά
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
 
1.- Δ/ντής Γιατρός ΕΣΥ 35 - 00 - 00 έτη δημόσιας υπηρεσίας
  01 - 08 - 00 Στρατός
  36 - 08 - 00 ή συντάξιμα έτη 37 - 00 - 00
 
Γιατί κατά τη συγκεφαλαίωση του συνολικού συντάξιμου χρόνου ο πέραν του εξαμήνου χρόνος λογίζεται έτος
 
Μισθός Δ/ντή ΕΣΥ 1459,00 Ευρώ
Ε.Χ.Υ. 60% 875,40 Ευρώ
Συντάξιμες αποδοχές : 2334,40 Ευρώ
 
Σύνταξη = 2334,40 Ευρώ Χ 832/1000 = 1942,22 Ευρώ
 
2.- Επιμ. Α΄ ΕΣΥ 32 - 00 - 00 έτη δημόσιας υπηρεσίας
  02 - 00 - 00 Στρατός
  34 - 00 - 00
 
Μισθός Επιμ. Α΄ ΕΣΥ 1250,00 Ευρώ
Ε.Χ.Υ. 60% 750,00 Ευρώ
Συντάξιμες αποδοχές : 2000,00 Ευρώ
 
Σύνταξη = 2000,00 ΕυρώΧ 777/1000 = 1554,00 Ευρώ
 
Επιδόματα που καταβάλλονται μαζί με τη σύνταξη:
1. Οικογενειακό επίδομα (συζύγου και παιδιών)
Το επίδομα αυτό είναι ίσο με αυτό που καταβάλλεται στον εν ενεργεία υπάλληλο και χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις.
2. Επίδομα εξομάλυνσης
Καταβάλλεται ανάλογα με το ύψος του ποσού της σύνταξης:

 
Σύνταξη έως 440,21 Ευρώ 15,00 Ευρώ
Σύνταξη έως 440,22 - 733,68 Ευρώ 24,00 Ευρώ
Σύνταξη έως 733,69 και πάνω 41,00 Ευρώ
 
 
ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
 
Η σύνταξη όσων θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 01.01.1998 μπορεί να καταβληθεί μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας για τις γυναίκες ή του 60ου έτους της ηλικίας για τους άνδρες.
Η σύνταξη όμως
αυτή μειώνεται κατά 1/267 του ποσού αυτής για κάθε μήνα που υπολείπεται από την έναρξη της καταβολής μέχρι τη συμπλήρωση της κατά περίπτωση ηλικίας συνταξιοδότησης.

Παράδειγμα:

Γιατρός άγαμη Επιμελήτρια Α΄, γεννηθείσα 27.05.1946, με συνολική συντάξιμη υπηρεσία έτη 27 - 06 - 23 θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25ετία) το έτος 2000.
Στην περίπτωσή της το όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης είναι 59 και 1/2.
Η σύνταξη που δικαιώνεται είναι: Β.Μ. Επιμελητή Α΄ + Χρονοεπίδομα 52% Χ 640/1000 = 1.073,83 + 558,39 = 1.632,22 Χ 640/1000 = 1.044,62 Ευρώ.
Η σύνταξη όμως πρέπει να της καταβληθεί την 27.11.2005 (χρονολογία συμπλήρωσης του 59 και 1/2 έτους ηλικίας ).
Αποχωρεί από την υπηρεσία την 22.06.2003 και επιθυμεί την άμεση καταβολή της σύνταξης, από
23.09.2003 (επόμενη λήξης τρίμηνων αποδοχών), δηλαδή έτη 02 - 02 - 05 ή 26 μήνες νωρίτερα
Η δικαιούμενη σύνταξη μειώνεται ως εξής: 1.044,62 X 26/267 = 101,72 Ευρώ.
Έτσι η σύνταξη που τελικά καταβάλλεται είναι: 1.044,22 - 101,72 = 942,90 Ευρώ.
Η σύνταξη που υπολογίστηκε με τον τρόπο αυτό ακολουθεί τις αυξήσεις της εισοδηματικής πολιτικής και δεν μετατρέπεται σε πλήρη σύνταξη όταν συμπληρωθεί το προβλεπόμενο όριο ηλικίας .

 
 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΤΥΦΛΩΝ - ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ κ.λ.π.
 
Όσοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί καθώς και όσοι πάσχουν από υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και απομακρύνονται από την υπηρεσία λόγω παραίτησης ή απολύονται για λόγους υγείας ή λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας μετά την συμπλήρωση 15ετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, δικαιούνται πλήρη σύνταξη, δηλαδή το 80% των συντάξιμων αποδοχών τους.
 
 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
 
Δικαιούται ο χήρος ή η χήρα σύζυγος και τα ορφανά παιδιά υπό προϋποθέσεις (διάρκεια έγγαμης συμβίωσης , ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας του θανόντος, ανηλικότητα, σπουδές παιδιών κ.λπ.).
Η σύνταξη του επιζώντα συζύγου χωρίς παιδιά ή εφόσον συντρέχουν ένα και δύο παιδιά ανέρχεται τα 7/10 της σύνταξης που εδικαιούτο ο θανών σύζυγος και αν συντρέχουν περισσότερα από δύο τέκνα, προστίθεται 1/10 για καθένα από αυτά, μέχρι να συμπληρωθεί ολόκληρη η σύνταξη του συζύγου που πέθανε.

 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

 
Με τον κοινοτικό κανονισμό 1606/98 επεκτάθηκαν και στους Δημόσιους υπαλλήλους και στους εξομοιούμενους με αυτούς από 25/10/98 οι κοιν. κανονισμοί 1408/1971, 574/1972 για την κοινωνική ασφάλιση.
 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
 
Όταν ο υπάλληλος θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στην χώρα μας χωρίς να χρειάζεται να γίνει συνυπολογισμός των περιόδων ασφάλισης που έχουν διανυθεί σε άλλο Κράτος - μέλος (υπάρχει δηλαδή αυτοτελές δικαίωμα), τότε η αρμόδια Δ/νση Συντάξεων υπολογίζει το ποσό της σύνταξης με βάση μόνο τον Ελληνικό χρόνο ασφάλισης - συντάξιμης υπηρεσίας.
Στην περίπτωση όμως που για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος συνυπολογίζονται και περίοδοι ασφάλισης που έχουν διανυθεί σε άλλο Κράτος - μέλος, (μη ύπαρξη αυτοτελούς δικαιώματος), τότε η αρμόδια Δ/νση Συντάξεων υπολογίζει αρχικά το θεωρητικό ποσό, το ποσό δηλαδή της σύνταξης που θα εδικαιούτο ο υπάλληλος εάν όλες οι περίοδοι ασφάλισης είχαν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και στην συνέχεια προβαίνει στον υπολογισμό του πραγματικού (τμηματικού) ποσού σύνταξης, το οποίο προσδιορίζεται από το γινόμενο του θεωρητικού ποσού με κλάσμα που έχει ως αριθμητή τον αριθμό των συντάξιμων ετών που έχουν διανυθεί στην Ελλάδα και παρανομαστή το σύνολο των συντάξιμων περιόδων που έχουν διανυθεί σε όλα τα Κράτη - μέλη (Άρθρο 46 του Καν. 1408/71).
Το τμηματικό αυτό ποσό σύνταξης είναι τελικά αυτό που θα καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο.

Ποιος καταβάλλει τελικά το ποσό της τμηματικής σύνταξης :
Προκειμένου να αποφεύγεται μια παρανόηση που συνήθως γίνεται εκ μέρους των ενδιαφερομένων κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι κανένα κράτος - μέλος δεν καταβάλλει σύνταξη για περιόδους ασφάλισης που διανύθηκαν σε άλλο κράτος - μέλος. Το ποσό της τμηματικής σύνταξης που αντιστοιχεί στις περιόδους ασφάλισης που διανύθηκαν σ’ ένα κράτος - μέλος καταβάλλεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα του κράτους - μέλους στο οποίο έχει εργαστεί ο υπάλληλος - ασφαλισμένος.

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Άντρας, Γιατρός ΕΣΥ Επιμ. Α΄, έχει 20 χρόνια υπηρεσίας στην Ελλάδα, 13 χρόνια σε Δημόσιο Νοσοκομείο της Γερμανίας και είναι 63 ετών.
Ο ανωτέρω δεν έχει θεμελιώσει αυτοτελές δικαίωμα εφόσον δεν έχει 25 χρόνια στο Ελληνικό Δημόσιο και δεν είναι 65 ετών, θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με συνυπολογισμό και του χρόνου που διανύθηκε σε Δημόσιο Νοσοκομείο της Γερμανίας, οπότε θα του χορηγηθεί από πλευράς Δημοσίου το πραγματικό (τμηματικό ) ποσό με βάση τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 2β του Κ1408/71.
Υπολογισμός του θεωρητικού ποσού ( για 33χρόνια ) :
Μισθός Επιμ. Α΄ ΕΣΥ 1250,00 Ευρώ.
Ε.Χ.Υ. 60% 750,00 Ευρώ.
Συντάξιμες αποδοχές : 2000,00 Ευρώ.

Σύνταξη = 2000,00 Ευρώ Χ 754/1000 = 1508,00 Ευρώ. ( θεωρητικό ποσό )

 
Υπολογισμός πραγματικού ( τμηματικού ) ποσού σύνταξης :

1508,00 Ευρώ Χ 20/33 = 913,94 Ευρώ.

 

Το Δημόσιο θα καταβάλλει το ανωτέρω τμηματικό ποσό, δηλαδή 913,94 Ευρώ, το δε ποσό της τμηματικής σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο υπηρεσίας του στη Γερμανία, θα καταβληθεί από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα της χώρας αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στην χώρα αυτή.